PIA DUE

"YOGA er følelsen af at leve indefra og ud"


PIA DUE - ET LIV MED YOGA.

 

 Min allerførste yogatime i 1969 hos Mary Dalgaard, der senere uddannede mig til yogalærer, blev et vendepunkt i mit liv. Det var som at komme hjem!

Målet blev sat - jeg ønskede at uddanne mig til yogalærer, og jeg har undervist siden 1972.

 

Sidenhen søgte jeg at komme videre i min yogapraksis - udbuddet i Danmark var ikke stort op igennem 1970'erne og 80'erne, så når der lejlighedsvis kom en udenlandsk yogi til landet, rejste jeg gerne efter det. Desuden begyndte jeg at praktisere den buddhistiske mindfulness meditation, Vipassana, på 10 dages retræter.

 

Den irske healer og clairvoyant Bob Moore har jeg været elev hos i 20 år, og han har betydet meget for den psykiske og spirituelle udvikning, jeg gennemgik og for mit videre arbejde med yoga.

Tai Chi Chuan trænede jeg intensivt i 2 år, hvilket gav endnu en dimension til mit indre og ydre arbejde med yoga.

 

Jeg har fulgt kurser og uddannelser indenfor zoneterapi, healingsmassage, kraniosakralterapi, shiatsu, Qi Gong.

 

I 30 år har jeg uddannet yogalærere i et 2-3 årigt forløb, og de seneste 10 år været medunderviser på Mindful Yogas uddannelsesforløb, samt gæstelærer på yogalæreruddannelsen hos Kristine Mikkelsen i Randers. Nu er min undervisning koncentreret om yogaferie og retreat og lejlighedsvise kurser.

 

♥ ॐ shanti ॐ ♥
 

YOGA ER FOR ALLE....!

 

At praktisere YOGA er ikke begrænset til yogamåtten en gang om ugen!

 

Yoga er en af de spirituelle traditioner, hvor det at tage vare på sin krop rangerer på lige fod med sindets træning, at udvikle vores menneskelige kvaliteter og finde vejen til erkendelse af selvet og samhørighed med alt levende.

 

YOGA giver os en mangfoldighed af

muligheder for at finde ind til selvet, at kontakte det  guddommelige lys, der er i alt levende. YOGA er både vejen og målet.

 

Ved at lægge et fundament med regelmæssig træning af yogastillinger (asanas) vil vi naturligt involvere de øvrige 7 facetter af yogaens 8-foldige vej: ASHTANGA.

 

Mindfulness er selve hjertet i YOGA, at være i det, der er, udvikle tilfredshed (santosha), at træne yogastillinger med nærvær og respekt (ahimsa) .

 

At træne yoga er ikke nogen garanti mod sygdom, men det giver os redskaber til sindsligevægt, så vi kan kom videre.

 

Der er mange retninger inden for yoga, mange måder at videregive yogaen på - der er yoga for alle aldre og til forskellige faser i livet - YOGA er for alle!

 

 

NAMASTÉ